KONKURSBO

Mekasense AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 10.09.2021 kl 09.45

Fristdag:

28.05.2021

Anmeldelse av krav:

10.08.2021

Org.nr.:

924 723 637

Bonummer:

21-077076KON-THOD/2

Konkursåpning:

06.07.2021