KONKURSBO

Mex Salsa Gausel AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 12. april 2021 kl 0930

Fristdag:

02.02.21

Anmeldelse av krav:

26.03.21

Org.nr.:

923 778 713

Bonummer:

21-020047KON-STAV

Konkursåpning:

26.02.2021