KONKURSBO

MH Bygg og Tak AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

10. februar 2023

Fristdag:

21.11.2022

Anmeldelse av krav:

27.12.2022

Org.nr.:

923 963 448

Bonummer:

22-169110KON-THOD

Konkursåpning:

22.11.2022