KONKURSBO

Mikael Torbjörn Wikström

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 12.11.2020 kl. 09:00

Fristdag:

26.08.2020

Anmeldelse av krav:

02.11.2020

Org.nr.:

Bonummer:

20-119420KON-STAV

Konkursåpning:

02.10.2020