KONKURSBO

Miljøbil Bergen AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

26. februar 2021

Fristdag:

23.12.2020

Anmeldelse av krav:

27.1.2021

Org.nr.:

912 827 143

Bonummer:

20-187323KON-BERG/2

Konkursåpning:

23.12.2020