KONKURSBO

Mircea Curcean

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 16. april 2020 kl 11.20

Fristdag:

11.12.2019

Anmeldelse av krav:

31.3.2020

Org.nr.:

912 492 621

Bonummer:

19-189290KON-BERG/2

Konkursåpning:

19.2.2020