KONKURSBO

Mosobna AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 28.03.2022 kl. 14:00

Fristdag:

24.02.2022

Anmeldelse av krav:

25.03.2022

Org.nr.:

924 847 379

Bonummer:

22-030330KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

25.02.2022