KONKURSBO

Mtekk Tak AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 20. januar 2022 kl 09.30

Fristdag:

19.10.2021

Anmeldelse av krav:

15.12.2021

Org.nr.:

922 432 171

Bonummer:

21-147874KON-THOD

Konkursåpning:

10.11.2021