KONKURSBO

Murmester Thomas Mjelde AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

22. desember 2022 kl 09.30

Fristdag:

5.9.2022

Anmeldelse av krav:

7.11.2022

Org.nr.:

821 212 812

Bonummer:

929 977 289

Konkursåpning:

3.10.2022