KONKURSBO

Myk og Fin AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

28. januar 2021 kl 11.30

Fristdag:

9.9.2020

Anmeldelse av krav:

4.1.2021

Org.nr.:

919 257 547

Bonummer:

20-128943KON-BERG

Konkursåpning:

30.11.2020