KONKURSBO

Nesse AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 8. april 2022 kl 09.45

Fristdag:

04.02.2022

Anmeldelse av krav:

15.03.2022

Org.nr.:

991 442 685

Bonummer:

22-019508KON-THOD

Konkursåpning:

08.02.2022