KONKURSBO

Nettmat AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 29.06.2022 kl. 10:30

Fristdag:

13.05.2022

Anmeldelse av krav:

13.06.2022

Org.nr.:

913 574 095

Bonummer:

22-071082KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

13.05.2022