KONKURSBO

Nord Vest Renovering AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 05.04.2024 kl. 10:40

Fristdag:

16.01.2024

Anmeldelse av krav:

18.03.2024

Org.nr.:

925 705 012

Bonummer:

24-008159KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

16.02.2024