KONKURSBO

Norem Bade Investering AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 13. desember 2021 kl 0900

Fristdag:

14.05.2021

Anmeldelse av krav:

19.11.2021

Org.nr.:

989 197 975

Bonummer:

21-089797KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

19.10.2021