KONKURSBO

Norsk Grönnsaksbutikk AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 28.11.2022 kl. 1400

Fristdag:

18.05.2022

Anmeldelse av krav:

24.10.2022

Org.nr.:

923 049 916

Bonummer:

22-096801KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

23.09.2022