KONKURSBO

North West Holding AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

16. februar 2023

Fristdag:

09.08.2022

Anmeldelse av krav:

13.01.2023

Org.nr.:

989 174 045

Bonummer:

22-135022KON-THOD

Konkursåpning:

09.12.2022