KONKURSBO

Norway In A Box AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 16.08.2024, kl 12:20

Fristdag:

29.05.2024

Anmeldelse av krav:

01.07.2024

Org.nr.:

916 371 551

Bonummer:

24-084990KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

30.05.2024