KONKURSBO

Norwegian Petroleum Company AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

21-142971KON-TSRO/TSTA

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 20. desember 2021 kl 1000

Fristdag:

05.10.2021

Anmeldelse av krav:

09.12.2021

Org.nr.:

915925308

Bonummer:

21-142971KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

09.11.2021