KONKURSBO

Nostos AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 15. februar 2024 kl 11.00

Fristdag:

20.12.2023

Anmeldelse av krav:

25.1.2024

Org.nr.:

928 858 367

Bonummer:

23-192063KON-THOD

Konkursåpning:

21.12.2023