KONKURSBO

Nye Forus Blomster AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 22. november 2022 kl. 11:30

Fristdag:

10.10.2022

Anmeldelse av krav:

10.11.2022

Org.nr.:

813 229 692

Bonummer:

22-142592KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

10.10.2022