KONKURSBO

Nygaard AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 23.06.2023 kl 09:00

Fristdag:

04.05.2023

Anmeldelse av krav:

05.06.2023

Org.nr.:

961035287

Bonummer:

23-069080KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

05.05.2023