KONKURSBO

Off The Record AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 16.08.2024, kl 10:40

Fristdag:

05.06.2024

Anmeldelse av krav:

08.07.2024

Org.nr.:

927 180 685

Bonummer:

24-089448KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

06.06.2024