KONKURSBO

Øksnes Anlegg AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

18.3.2021

Fristdag:

23.12.2020

Anmeldelse av krav:

15.2.2021

Org.nr.:

914 107 210

Bonummer:

20-187307KON-BERG

Konkursåpning:

11.1.2021