KONKURSBO

Ole-Gerhardt Johnsen

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 20.01.2023 kl. 10:00

Fristdag:

02.11.2022

Anmeldelse av krav:

02.01.2023

Org.nr.:

Bonummer:

22-160035KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

30.11.2022