KONKURSBO

Oljebutikken Stavanger & Sandnes AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 25.06.2020 kl. 09:30

Fristdag:

26.03.2020

Anmeldelse av krav:

27.04.2020

Org.nr.:

917 874 719

Bonummer:

20-048221KON-STAV

Konkursåpning:

26.03.2020