KONKURSBO

Oncolomed AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 15.04.2024 kl. 11:00

Fristdag:

08.01.2024

Anmeldelse av krav:

02.04.2024

Org.nr.:

998 053 463

Bonummer:

24-029550KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

29.02.2024