KONKURSBO

Onedealer Norway AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

28. mai 2021 kl. 0900

Fristdag:

10.02.2021

Anmeldelse av krav:

21.04.2021

Org.nr.:

920 817 726

Bonummer:

21-022938KON-BERG/2

Konkursåpning:

17.03.2021