KONKURSBO

Ors Group AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 21.02.2023 kl. 12:30

Fristdag:

13.12.2022

Anmeldelse av krav:

27.01.2023

Org.nr.:

927 211 734

Bonummer:

22-187530KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

27.12.2022