KONKURSBO

Outdoorlife Norway AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 27. september 2022 kl 10:00

Fristdag:

06.07.2022

Anmeldelse av krav:

08.08.2022

Org.nr.:

918637788

Bonummer:

22-099903KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

08.07.2022