KONKURSBO

Paragon Offshore AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 09. mai 2022 kl 0900

Fristdag:

09.03.2022

Anmeldelse av krav:

11.04.2022

Org.nr.:

984 007 388

Bonummer:

22-036636KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

09.03.2022