KONKURSBO

Pattern AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 15.02.2022 kl 0900

Fristdag:

29.12.2021

Anmeldelse av krav:

02.02.2022

Org.nr.:

924 462 221

Bonummer:

21-185594KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

29.12.2021