KONKURSBO

Paula Patrycja Wolska

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 06.10.2022 kl. 09:30

Fristdag:

02.05.2022

Anmeldelse av krav:

22.09.2022

Org.nr.:

Bonummer:

22-084730KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

22.08.2022