KONKURSBO

Pawel Krupa

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 29.11.2022 kl. 13:30

Fristdag:

27.09.2022

Anmeldelse av krav:

17.11.2022

Org.nr.:

Bonummer:

22-140404KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

17.10.2022