KONKURSBO

Pawel Marcin Brejnak

Bobestyrer:

Camilla Hagen Egeland

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 24. august 2021 kl 1230

Fristdag:

23.04.2021

Anmeldelse av krav:

05.07.2021

Org.nr.:

995 822 806

Bonummer:

2 I-067265KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

03.06.2021