KONKURSBO

Pc Hjelpen Rogaland AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 06.10.2023 kl 11:15

Fristdag:

16.06.2023

Anmeldelse av krav:

18.09.2023

Org.nr.:

920 693 393

Bonummer:

23-091843KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

18.08.2023