KONKURSBO

Per Gunnar Frey Sivertsen (PG Bygg Sivertsen)

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

07.11.2019 kl 11.40

Fristdag:

12.06.2019

Anmeldelse av krav:

18.102019

Org.nr.:

916 338 236

Bonummer:

19-091948KON-THOD

Konkursåpning:

13.09.2019