KONKURSBO

Per Gunnar Frey Sivertsen

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 7. november 2019 kl 11.40

Fristdag:

12.06.2019

Anmeldelse av krav:

18.10.2019

Org.nr.:

916 338 236

Bonummer:

19-091948KON-BERG/4

Konkursåpning:

13.09.2019