KONKURSBO

Per Simonsen AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 02.04.2020 kl. 12:00

Fristdag:

26.02.2020

Anmeldelse av krav:

01.04.2020

Org.nr.:

989 169 025

Bonummer:

20-032181KON-STAV

Konkursåpning:

26.02.2020