KONKURSBO

Petko Tomov Gotov

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 09. mars 2020 kl. 10:30

Fristdag:

23.12.2019

Anmeldelse av krav:

02.03.2020

Org.nr.:

Bonummer:

19-191701KON-STAV

Konkursåpning:

27.01.2020