KONKURSBO

Pilot Kenya AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 30.08.2024 kl. 10:40

Fristdag:

28.06.2024

Anmeldelse av krav:

29.07.2024

Org.nr.:

926 017 616

Bonummer:

24-102626KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

28.06.2024