KONKURSBO

Pip Stormote AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 23.02.2024 kl. 11:20

Fristdag:

04.01.2024

Anmeldelse av krav:

05.02.2024

Org.nr.:

963 837 704

Bonummer:

24-002545KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

05.01.2024