KONKURSBO

Praesto 4×4 Ltd.

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

10. juni 2021

Fristdag:

11.03.2021

Anmeldelse av krav:

17.05.2021

Org.nr.:

895 076 082

Bonummer:

21-040621KON-BERG/2

Konkursåpning:

12.04.2021