KONKURSBO

Preses Consulting AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

30. mars 2023

Fristdag:

13.5.2023

Anmeldelse av krav:

28.2.2023

Org.nr.:

988 981 311

Bonummer:

22-089522KON-THOD

Konkursåpning:

24.1.2023