KONKURSBO

Pressværket AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 27. januar 2021 kl 0930

Fristdag:

04.12.2020

Anmeldelse av krav:

07.01.2021

Org.nr.:

921861176

Bonummer:

20-176851KON-STAV

Konkursåpning:

07.12.2021