KONKURSBO

Prioris Nett Ltd

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

21. januar 2021

Fristdag:

15.10.2020

Anmeldelse av krav:

23.12.2020

Org.nr.:

915 185 606

Bonummer:

20-148118KON-BERG

Konkursåpning:

18.11.2020