KONKURSBO

Przemyslaw Ozarkow

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 21. januar 2021 kl 1030

Fristdag:

21.10.2020

Anmeldelse av krav:

14.01.2021

Org.nr.:

921 334 982

Bonummer:

20-156604KON-STAV

Konkursåpning:

14.12.2020