KONKURSBO

Qms AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 16.08.2024

Fristdag:

18.09.2023

Anmeldelse av krav:

11.07.2024

Org.nr.:

924 631 449

Bonummer:

23-162384KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

11.06.2024