KONKURSBO

Quality Technical Group AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 23.08.2022 kl. 09:30

Fristdag:

30.06.2022

Anmeldelse av krav:

01.08.2022

Org.nr.:

925 009 709

Bonummer:

22-096150KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

30.06.2022