KONKURSBO

Radikal Roasters AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 14.01.2022 kl. 09:00

Fristdag:

03.09.2021

Anmeldelse av krav:

13.12.2021

Org.nr.:

922 920 222

Bonummer:

21-134557KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

12.11.2021