KONKURSBO

Råfersk AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 20.04.2023 kl. 09:30

Fristdag:

14.03.2023

Anmeldelse av krav:

14.04.2023

Org.nr.:

927 031 655

Bonummer:

23-040761KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

14.03.2023